Banja Slatina

Banja Slatina nalazi se 12 kilometara južno od centra Laktaša, 12 km jugoistočno od Banjaluke i 18 km od Međunarodnog aerodroma Mahovljani. Sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, najveće i najuglednije zdravstvene ustanove u oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine u Republici Srpskoj i BiH.

Na lokaciji u Slatini funkcioniše Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima koje u procesu liječenja i rehabilitacije kombinuje primjenu postulata struke i moderne medicinske tehnologije sa prirodnim blagodetima termomineralne vode i ljekovitog blata (peloida).


Danas postoji i izgrađena infrastruktura koja omogućava maksimalnu iskorištenost Slatinske vode. Temperatura vode na izvoru je 42º C, dobro je mineralizovana (2,4g/l) i u svom sastavu ima 1g/l ugljen-dioksida, gasa koji prolazi kroz kožu i u organizmu izaziva višestruka ljekovita dejstva. Slobodnim padom, voda se od izvora dovodi do 4 zatvorena bazena sa ugrađenim masažerima i 20 terapijskih kada.
U sklopu banjskog kompleksa izgrađen je moderni kompleks peloidnih kupatila u kome se pružaju usluge balneoterapije (primjena ljekovitog blata i termomineralne vode u svrhu liječenja).

Smještajni kapaciteti od 300 postelja u 5 objekata, moderno opremljene sobe i apartmani koji raspolažu telefonom i televizorom, ishrana individualno prilagođena oboljenju/stanju pacijenta/klijenta, uslužno osoblje uz ugodan prirodni ambijent daje garanciju za vrhunsko liječenje, rehabilitaciju, kao i boravak u banjskom kompleksu Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ u Slatini.

Adresa u Banja Luci (Trapisti):

Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; +387 51 587 220

Adresa u Laktašima:

Banja Slatina
Slatinski put
78250 Laktaši

kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com