Smještaj i ugostiteljski objekti

U pogledu smještajnih kapaciteta opština Laktaši raspolaže sa ukupno oko 513 kreveta u sedam hotela, četiri motela i jednom pansionu.U privatnom smještaju raspolaže sa oko 100 kreveta a u sklopu Banje Slatina sa oko 250 kreveta. Svi hoteli i moteli su novije gradnje i zavidnog nivoa opremljenosti.