Lov, ribolov i ronjenje

Lov

Lovištima opštine Laktaši upravlja Lovačko udruženje „Kozara“ Laktaši, koje je osnovano 1955. godine. Najbrojnije i najčešće vrste gajene divljači laktaškog lovišta su zec, fazan, srna i poljska jarebica. Kad je riječ o divljači, divlja svinja je prolazna divljač i zimi se pojavljuje na obroncima Kozare, Crnog vrha i Gumjere.

Zahvaljujući rijeci Vrbas i njegovim pritokama, u našem lovištu ima dosta močvarica svih vrsta, od kojih su najčešća patka gluvara i divlja guska. U ljetnom periodu u ravničarskom dijelu se lovi prepelica, divlji golub i grlica.

Poslednjih nekoliko godina u lovištu ima dosta predatora od kojih su najbrojniji lisica, kuna, tvor, jazavac i vuk. Lovište je propisno obilježeno a na glavnim ulazima su postavljene table. U lovištu je izgrađeno 39 hranilišta za dlakavu divljač, devet hranilišta za pernatu divljač, 276 solila, 19 pojilišta, tri kaljužišta za divlje svinje, 39 zatvorenih čeka, 69 ostalih, tri lovačke kolibe i 18 lovačkih kuća.

Ino-lov na migracionu divljač je odavno prisutan u našem lovištu, posebno kad je riječ o lovcima iz Italije.


Kontakt telefon:
+ 387 51 532 398