Fondacija Ad Fines

Fondacija “Ad Fines “ se bavi arheološkim istraživanjem, restauracijom, te se zalaže za trajnu zaštitu kulturno - istorijskih spomenika na području opštine Laktaši. U saradnji sa “Turističkom organizacijom opštine Laktaši”, fondacija je otvorila arheološku izložbu pod nazivom”Arheološko blago laktaških oranica”.

Riječ je o povremenoj arheološkoj postavci, koju će posjetioci imati priliku vidjeti tokom ljeta, u prostorijama JU TOOL-a. U postavci je izloženo više od 200 predmeta, koji obuhvataju period od paleolita, neolita, bronzanog, ranoželjeznog i rimskog doba. Trentuno izložena postavka predstavlja samo mali dio arheološke zbirke koju fondacija “Ad Fines” posjeduje.

Postavka prikazuje razvoj materijalne i duhovne kulture laktaškog kraja od praistorije do rimskih dana. Pored pokretnog arheološkog materijala u vidu predmeta svakodnevne upotrebe, keramike, oruđa, oružja, nakita, postavka sadrži i vrijedan nadgrobni spomenik iz vremena antike “Rimska stela”. Posebnu pažnju privlači  jedna od najbogatijih kolekcija rimskih novčića i rimskih fibula u Evropi.