O Laktašima

Ime grada i opštine Laktaši, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a i šire, izgovara se sa sve većim poštovanjem. Od nerazvijene opštine kakva je bila sve do pred kraj poršlog vijeka, opština Laktaši se razvila u danas jednu od najrazvijenijih opština u Republici Srpskoj i Bosni i Hrecegovini, sa najvećim bruto nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika. Zahvaljujući ubrzanom razvoju privatnog preduzetništva, u njoj je više od dvije hiljade privatnih subjekata, i više od deset hiljada zaposlenih radnika.

Ne može se pouzdano tvrditi kako su Laktaši dobili ime. Po nekim tumačenjima, porijeklo treba tražiti u istoriji, počev od naselja iz vremena starih rimljana, a po drugima u geografiji - krivini, laktu, koji je svojim vijuganjem napravio Vrbas, najveća rijeka na ovom području.

Opština Laktaši je pretežno ravničarska opština sa prosječnom nadmorskom visinom od 125 metara i ukupnom površinom od 388 km². Najznačajniji prirodni resursi laktaškog kraja su zemljište i vode. Čak 65,13% zemljišta su poljoprivredne površine. Kada su vode u pitanju, uz rijeku Vrbas i njegove brojne pritoke, treba pomenuti i Lijevče polje kao jedno od najznačajnijih izvorišta podzemnih voda u Bosni i Hercegovini. Ipak, ono što opštinu Laktaše izdvaja od drugih i čini je posebno interesantnom i jedinstvenom su njeni izrazito ljekoviti termommineralni izvori i dvije poznate ljekovite banje, dva dragulja na ovako malom prostoru, banja Laktaši i banja Slatina. Samim tim, poljoprivreda i banjski turizam oduvijek su bili nosioci razvoja, uz razvoj privatnog preduzetništva u malim i srednjim preduzećima u skorijoj istoriji opštine.

Središte opštine, i njen administrativni i kulturni centar, je istoimeni gradić  Laktaši, sa oko 5.000 stanovnika, prepoznatljiv po svojoj urednosti, ljepoti, i ekonomskom prosperitetu. Često se za Laktaše kaže, da je to najljepši mali grad na svijetu, s obzirom da u Laktašima možete naći sve što i u mnogo većim gradovima. U gradu su smještene sve važnije administrativne i kulturne institucije, brojni ugostiteljski, sprtski i drugi zabavni sadržaji. Administrativno, opštinu Laktaši čini 11 mjesnih zajednica u čijem je sastavu 37 naselja, a pored Laktaša, razvijenija naselja su i Trn, Aleksandrovac i Slatina.

Burna istorija Laktaške opštine ostavila je u kulturno-istorijsko naslijeđe brojne arheološke lokalitete koji obično prate dolinu rijeke Vrbas koja se proteže duž cijele opštine. Pored brojnih arheoloških nalazišta i kulturno istorijskih spomenika, na području opštine Laktaši postoje brojna mjesta za odmor, šetnju i druge oblike rekreacije. Poseban prirodno-turistički motiv predstavlja blizina prirodnog rezervata Bardača koji je od Laktaša udaljen oko 32 km kao i obronci planine i nacionalnog parka Kozare.