Бисерни извор


Бисерни извор или Стара Бања је каптирано врело термоминералне воде на коме су изграђене двије куполе и међу-просторије у којима се налазе каде. Мала или тзв. женска купола је капацитета за 35 купача, док је Велика или тзв. мушка купола капацитета око 65 купача.