Брдашце


Археолошки локалитет на ком су пронађени најстарији предмети, који припадају млађем палеолиту. Вријеме његовог трајања креће се оквирно између 60.000 до 10.000 година п.н.е. Из тог периода откривено је 11 кремених одбитака углавном алатки-резала. Праисторијско насеље Брдашце налази се на платоу мањег узвишења релативне висине 7 м, које доминира над равничарским околним подручјем. Осим карактеристичног топографског положаја, претпоставља се да је мјесто било повољно за настањивање и због тога што у подножју узвишења извире љековита термална вода која је вјероватно била кориштена већ и у праисторијском периоду. Такђе се претпоставља да су становници Брдашца из тог периода били су припадници ловачке заједнице. Смјештени на овом узвишењу, вјероватно под шаторима од коже, могли су пратити кретање ловних стада, којих је под обронцима Kозаре морало бити у изобиљу, док их је корито Врбаса снабдијевало потребним кременом.