Балкис


Остаци рановизантијског изгубљеног града “Балкиса” из IV вијека налазе се у селу Бакинци, општина Лакташи. Град је страдао 597. године у налету аварско-словенског војсковође Бајана. Тада је на путу од Сервицијума (Градишка) према Салони (Солин,) срушено преко 40 стражарница и рефугија, заједно са поменутим градом, приликом чега је становништво ових крајева тешко страдало.

Град је опасан одбрамбеним зидовима у дужини око 480 метара, дебљине око 1,5 метар, док су зидови на појединим мјестима очувани до висине од четири метра. У склопу овог комплекса пронађено је и средњовјековно земљано утврђење Караула.

Комплекс се простире на преко 100.000 метара квадратних и у њему су пронађени објекти различите намјене. Источно и југоисточно од одбрамбених зидина утврђења, пронађене су и истражене три рановизантијске базилике, које су у периоду од IV до VII вијека биле центар црквеног живота сјеверног дијела Босне.

Након уређења и туристичке валоризације, овај археолошки локалитет имаће велике шансе да постане једна од најпосјећенијих туристичких дестинација у окружењу.